Ostatní dokumenty

Dokument Typ
Původce Platný od Dokumenty
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 9.6.2024 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Sběr nebezpečného odpadu Oznámení
Obecní úřad Močerady 9.6.2024 pdf_ico.gif, 1 kBDokument
Závěrečný účet za rok 2023 Oznámení
Obecní úřad Močerady 9.6.2024 pdf_ico.gif, 1 kB Závěrečný účet
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
pdf_ico.gif, 1 kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Účetní uzávěrka za rok 2023 Oznámení
Obecní úřad Močerady 9.6.2024 pdf_ico.gif, 1 kB Rozvaha
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz zisku a ztrát
pdf_ico.gif, 1 kB Příloha č.1
Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Oznámení
Obecní úřad Močerady 10.5.2024 pdf_ico.gif, 1 kB Návrh závěrečného účtu
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
pdf_ico.gif, 1 kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Účetní uzávěrka za rok 2023 Oznámení
Obecní úřad Močerady 10.5.2024 pdf_ico.gif, 1 kB Rozvaha
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz zisku a ztrát
pdf_ico.gif, 1 kB Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Oznámení
Obecní úřad Močerady 10.5.2024 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Odběratelské porovnání za rok 2023 Oznámení
Obecní úřad Močerady 30.4.2024 pdf_ico.gif, 1 kBDokument
Informace k volbám do Evropského parlamentu 2024
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení o místě a době voleb
pdf_ico.gif, 1 kB Stanovení místa a okrsku
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení počtu členů okrskové volební komise
Vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí na rok 2024 Vyhlášky FÚ
Finanční úřad Plzeň 15.4.2024 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Oznámení
Obecní úřad Močerady 23.2.2024 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Močerady na rok 2024 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 31.12.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 30.12.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2024 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 15.12.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Výhled rozpočtu obce na 2025-2026 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 15.12.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtového opatření č. 4 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 26.11.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu obce na rok 2024 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 25.11.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 25.11.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Sběr nebezpečného odpadu Oznámení
Obecní úřad Močerady 18.11.2023 pdf_ico.gif, 1 kBDokument
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 7.9.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Sběr nebezpečného odpadu Oznámení
Obecní úřad Močerady 10.6.2023 pdf_ico.gif, 1 kBDokument
Odběratelské porovnání za rok 2022 Oznámení
Obecní úřad Močerady 30.4.2023 pdf_ico.gif, 1 kBDokument
Vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí na rok 2023 Vyhlášky FÚ
Finanční úřad Plzeň 25.4.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Účetní uzávěrka za rok 2022 Oznámení
Obecní úřad Močerady 7.4.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Rozvaha
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz zisku a ztrát
pdf_ico.gif, 1 kB Příloha č.1
Závěrečný účet za rok 2022 Oznámení
Obecní úřad Močerady 7.4.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Závěrečný účet
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
pdf_ico.gif, 1 kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 7.4.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Oznámení
Obecní úřad Močerady 4.3.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Návrh závěrečného účtu
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
pdf_ico.gif, 1 kB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Účetní uzávěrka za rok 2022 Oznámení
Obecní úřad Močerady 4.3.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Rozvaha
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz zisku a ztrát
pdf_ico.gif, 1 kB Příloha č.1
Návrh rozpočtového opatření č. 2 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 4.3.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 28.2.2023 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 31.12.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2023 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 31.12.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Výhled rozpočtu obce na 2024-2025 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 31.12.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 12.12.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 25.11.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 25.11.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Sběr nebezpečného odpadu Oznámení
Obecní úřad Močerady 21.11.2022 pdf_ico.gif, 1 kBDokument
Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení počtu členů okrskové volební komise
pdf_ico.gif, 1 kB Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení o době a místě volby
pdf_ico.gif, 1 kB Telefonní čísla na KÚPK
Návrh rozpočtového opatření č. 4 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 13.10.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 13.10.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace k volbám do zastupitelstva Obce Močerady 2022
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení jmenování zapisovatelky okrskové volební komise
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení o místě a době voleb
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení počtu členů okrskové volební komise
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení počtu volených členů zastupitelstva
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení o počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezívislých kandidátů
Závěrečný účet za rok 2021 Oznámení
Obecní úřad Močerady 30.6.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Závěrečný účet
pdf_ico.gif, 1 kB Rozvaha
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz zisku a ztrát
pdf_ico.gif, 1 kB Příloha č.1
pdf_ico.gif, 1 kB FIN 2-12
pdf_ico.gif, 1 kB Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC
Sběr nebezpečného odpadu Oznámení
Obecní úřad Močerady 13.6.2022 pdf_ico.gif, 1 kBDokument
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 20.5.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Odběratelské porovnání za rok 2021 Oznámení
Obecní úřad Močerady 30.4.2022 pdf_ico.gif, 1 kBDokument
Vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Vyhláška
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 26.4.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Oznámení
Obecní úřad Močerady 24.4.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Návrh závěrečného účtu
pdf_ico.gif, 1 kB Rozvaha
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz zisku a ztrát
pdf_ico.gif, 1 kB Příloha č.1
pdf_ico.gif, 1 kB FIN 2-12
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 24.4.2022 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2022 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 31.12.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 31.12.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2022 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 7.12.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 18.11.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 1.11.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejná vyhláška Krajského úřadu Plzeňského kraje Aktualizace zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Vyhlášky PK
Krajský úřad 9.10.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
pdf_ico.gif, 1 kB strana 2
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 9.10.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace k volbám do Parlamentu České republiky 2021
pdf_ico.gif, 1 kB Doba a místo konání voleb
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení stranám, hnutím a koalicím
pdf_ico.gif, 1 kB Počty členů volební komise
pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení jmenování zapisovatelky
Oznámení Horšovský týn Oznámení
MÚ Horšovský týn 25.6.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Odběratelské porovnání za rok 2020 Oznámení
Obecní úřad Močerady 5.6.2021 pdf_ico.gif, 1 kBStrana 1
pdf_ico.gif, 1 kBStrana 2
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 5.6.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet za rok 2020 Oznámení
Obecní úřad Močerady 5.6.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záměr pronajmout koupaliště Oznámení
Obecní úřad Močerady 8.5.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace je sčítání osob Oznámení
Český statistický úřad 1.5.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Plzni Vyhlášky FÚ
Finanční úřad Plzeň 1.5.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 1.5.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Oznámení
Obecní úřad Močerady 1.5.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozvaha 2020 Rozvaha
Obecní úřad Močerady 1.5.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Rozvaha
pdf_ico.gif, 1 kB Výkaz zisku a ztráty
pdf_ico.gif, 1 kB Příloha
Návrh rozpočtového opatření č. 2 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 1.5.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 14.3.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Močerady, Návrh
Obec Močerady 1.3.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
pdf_ico.gif, 1 kB Informace o vyvěšení
pdf_ico.gif, 1 kB Textová část
pdf_ico.gif, 1 kB 01A - Výkres základního členění území
pdf_ico.gif, 1 kB 01B - Výkres základního členění území
pdf_ico.gif, 1 kB 02A1 - Hlavní výkres
pdf_ico.gif, 1 kB 02A2 - Hlavní výkres DETAIL
pdf_ico.gif, 1 kB 02B - Hlavní výkres
pdf_ico.gif, 1 kB 03A - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf_ico.gif, 1 kB 03B - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf_ico.gif, 1 kB 04A - Koordinační výkres
pdf_ico.gif, 1 kB 04B - Koordinační výkres
pdf_ico.gif, 1 kB 05A - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf_ico.gif, 1 kB 05B - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf_ico.gif, 1 kB 06 - Výkres širších vztahů
Informace k nouzovému stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
pdf_ico.gif, 1 kB Prodloužení nouzového stavu 26.3.2021
pdf_ico.gif, 1 kB Vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 22.1.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2021 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 4.1.2021 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu sdružení obcí Lazce na roky 2021 - 2025 Rozpočet
Sdružení obcí Lazce 11.12.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu sdružení obcí Lazce na rok 2021 Rozpočet
Svazek Domažlicko 11.12.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Domažlicko na roky 2021 - 2023 Rozpočet
Svazek Domažlicko 11.12.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace k nouzovému stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
pdf_ico.gif, 1 kB Prodloužení nouzového stavu 14.2.2021
pdf_ico.gif, 1 kB Prodloužení nouzového stavu 22.1.2021
pdf_ico.gif, 1 kB Prodloužení nouzového stavu 23.12.2020
pdf_ico.gif, 1 kB Prodloužení nouzového stavu 10.12.2020
pdf_ico.gif, 1 kB Prodloužení nouzového stavu 20.11.2020
pdf_ico.gif, 1 kB Prodloužení nouzového stavu 30.10.2020
pdf_ico.gif, 1 kB Vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2021 Rozpočet
Svazek Domažlicko 11.12.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2021 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 11.12.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 8.11.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace k volbám do Zastupitelstva Plzeňského kraje
pdf_ico.gif, 1 kB Jmenování zapisovatelky
pdf_ico.gif, 1 kB Počty členů okrskové volební komise
pdf_ico.gif, 1 kB Doba a místo konání voleb
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků Oznámení
Státní pozemkový úřad 30.6.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 18.5.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet za rok 2019 Oznámení
Obecní úřad Močerady 18.5.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace k nouzovému stavu Oznámení
Obecní úřad Močerady 1.5.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Odběratelské porovnání za rok 2019 Oznámení
Obecní úřad Močerady 26.4.2020 pdf_ico.gif, 1 kBTabulka
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Oznámení
Obecní úřad Močerady 25.4.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 25.4.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace k odběru vod Oznámení
Obecní úřad Močerady 23.4.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Plzni Vyhlášky FÚ
Finanční úřad Plzeň 23.4.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace k onemocnění COVID-19
pdf_ico.gif, 1 kB Vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
pdf_ico.gif, 1 kB Informace o koronaviru
pdf_ico.gif, 1 kB Informace k nemoci COVID-19
pdf_ico.gif, 1 kB Prodloužení nouzového stavu pro území ČR
pdf_ico.gif, 1 kB Sdělení k výskytu nemoci COVID - 19 v okrese Domažlice
pdf_ico.gif, 1 kB Jak předejít nákaze koronavirem - dopis občanům
pdf_ico.gif, 1 kB Jak předejít nákaze koronavirem - leták
Nařízení hejtmana Plzeňského kraje k regulaci dopravy Oznámení
Hejtman Plzeňského kraje 16.3.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záměr pronajmout horní rybník Oznámení
Obecní úřad Močerady 23.2.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záměr pronajmout dolní rybník Oznámení
Obecní úřad Močerady 23.2.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2020 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 16.1.2020 pdf_ico.gif, 1 kB Oznámení
pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
pdf_ico.gif, 1 kB Výhled
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy Vyhláška
Ministerstvo zemědělství 15.12.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záměr propachtovat obecní zemědělské pozemky Oznámení
Obecní úřad Močerady 2.12.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2020 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 2.12.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
pdf_ico.gif, 1 kB Výhled
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 1.12.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do RUIAN Smlouva
Obecní úřad Močerady 26.8.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků Smlouva
Obecní úřad Močerady 26.8.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet za rok 2018 Oznámení
Obecní úřad Močerady 28.6.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 28.6.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 20.5.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Oznámení
Obecní úřad Močerady 20.5.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Odběratelské porovnání za rok 2018 Oznámení
Obecní úřad Močerady 30.4.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Strana 1
pdf_ico.gif, 1 kB Strana 2
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Plzni Vyhlášky FÚ
Finanční úřad Plzeň 5.5.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Dokumenty k volbám do evropského parlamentu - 1. zasedání volební komise Volby
Obecní úřad Močerady 27.4.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Dokumenty k volbám do evropského parlamentu - zapisovatelka volební komise Volby
Obecní úřad Močerady 7.4.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Dokumenty k volbám do evropského parlamentu - informace o volebním okrsku Volby
Obecní úřad Močerady 7.4.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 28.3.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Dokumenty k volbám do evropského parlamentu - Počty členů volební komise Volby
Obecní úřad Močerady 24.3.2019 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2019 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 27.12.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 1.12.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Domažlicko na roky 2020 - 2021 Rozpočet
Svazek Domažlicko 19.11.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2019 Rozpočet
Svazek Domažlicko 19.11.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 4.11.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení pro volby 2018 Oznámení
Obecní úřad Močerady   pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení o počtu členů nového volebního zastupitelstva a zveřejnění vytvořených volebních obvodů Oznámení
Obecní úřad Močerady 14.7.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Počty podpisů voličů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí Oznámení
Městský úřad Staňkov 14.7.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet za rok 2017 Oznámení
Obecní úřad Močerady 20.6.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 20.5.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Oznámení
Obecní úřad Močerady 20.5.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejná vyhláška o veřejném projednání aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Vyhláška
Krajský úřad Plzeňského kraje 24.3.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 21.3.2018 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Finanční rozpočet svazku obcí Domažlicko Oznámení
Svazek obcí Domažlicko 26.12.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2018 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 23.12.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
pdf_ico.gif, 1 kB Výhled
Rozpočtová opatření 3, 4, 5 obce Močerady Rozpočet
Obecní úřad Močerady 18.12.2017 pdf_ico.gif, 1 kB rozp. opatření 3/2017
pdf_ico.gif, 1 kB rozp. opatření 4/2017
pdf_ico.gif, 1 kB rozp. opatření 5/2017
Záměr prodeje pozemku Oznámení
Plzeňský kraj 24.8.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záměr pronajmout rybník Oznámení
Obecní úřad Močerady 17.8.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záměr prodeje pozemku Oznámení
Obec Močerady 27.5.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí za rok 2017 Vyhláška
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 14.5.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Vyhláška KÚ o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad rozvoje Plzeňského kraje Vyhláška
Krajský úřad Plzeňského kraje 14.5.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet za rok 2016 Oznámení
Obecní úřad Močerady 14.5.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 14.5.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad. hosp. Lazce za rok 2016 Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 14.5.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2017 podle nových paragrafů Rozpočet
Obecní úřad Močerady 2.2.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Úprava rozpočtu 2017 Oznámení
Obecní úřad Močerady 2.2.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záznam o změně rozpočtu Oznámení
Obecní úřad Močerady 31.1.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2017 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 13.1.2017 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2017 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 25.11.2016 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Pozvánka na jednání valné hromady Domažlicko Oznámení
Svazek Domažlicko 25.11.2016 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Smlouva o poskytnutí dotace Svazek Domažlicko - Diecézní charita Oznámení
Svazek Domažlicko 5.10.2016 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záměr pronajmout rybník Oznámení
Obecní úřad Močerady 2.9.2016 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet za rok 2015 Oznámení
Obecní úřad Močerady 27.5.2016 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Zpráva
Obecní úřad Močerady 27.5.2016 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Záměr pronajmout koupaliště Oznámení
Obecní úřad Močerady 7.11.2015 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2016 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 4.11.2015 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Závěrečný účet za rok 2014 Oznámení
Obecní úřad Močerady 4.6.2015 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Zpráva
Obecní úřad Močerady 11.5.2015 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2015 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 21.12.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Záměr propachtovat obecní zemědělské pozemky Oznámení
Obecní úřad Močerady 30.11.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2015 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 8.11.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Bezúplatný převod pozemků Zpráva
Krajský úřad Plzeňského kraje 19.6.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet za rok 2013 Oznámení
Obecní úřad Močerady 6.5.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Zpráva
Obecní úřad Močerady 6.5.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko za rok 2013 Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 22.4.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet DSO Domažlice za rok 2013 Oznámení
Svazek Domažlicko 3.4.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2014 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 26.3.2014 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Záměr pronajmout pozemek Výzva
Obecní úřad Močerady 23.11.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2014 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 29.10.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Záměr pronajmout pozemek Výzva
Obecní úřad Močerady 6.8.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejná vyhláška Vyhláška
Městský úřad Horšovský týn 28.7.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Pronájem rybníka Oznámení
Obecní úřad Močerady 14.7.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejná vyhláška Vyhláška
Krajský úřad Plzeňského kraje 16.5.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet obce za rok 2012 Oznámení
Obecní úřad Močerady 13.5.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 13.5.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Veřejná vyhláška Vyhláška
FÚ pro Plzeňský kraj 19.4.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet a audit Svazku Domažlicko Oznámení
Krajský úřad Plzeňského kraje 17.4.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2013 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 9.3.2013 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2013 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 17.12.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Záměr pronajmout pozemek Výzva
Obecní úřad Močerady 16.9.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Výzva více zájemcům k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce Výzva
Obecní úřad Močerady 12.9.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Územní rozhodnutí - asfaltový chodník Rozhodnutí
MÚ Staňkov 21.8.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení zahájení územního řízení - asfaltový chodník Oznámení
MÚ Staňkov 16.7.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet obce za rok 2011 Oznámení
Obecní úřad Močerady 19.5.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Závěrečný účet Svazku Domažlicko za rok 2011 Oznámení
Svazek Domažlicko 19.4.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2012 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 10.4.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Veřejná vyhláška FÚ v Horšovském týně Vyhláška
FÚ Horšovský týn 5.4.2012 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2012 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 27.12.2011 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Návrh rozpočtu Svazku obcí DOMAŽLICKO Oznámení
Svazek obcí DOMAŽLICKO 22.11.2011 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Pronájem rybníka Oznámení
Obecní úřad Močerady 27.8.2011 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
pdf_ico.gif, 1 kB Příloha
Závěrečný účet obce za rok 2010 Oznámení
Obecní úřad Močerady 27.5.2011 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozhodnutí - Stavební povolení Oznámení
Městský úřad Horšovský Týn 24.5.2011 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení o zahájení stavebního řízení Oznámení
Městský úřad Horšovský Týn 21.4.2011 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Oznámení
Katastrální úřad Domažlice 12.4.2011 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2011 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 1.1.2011 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Návrh rozpočtu obce Močerady na rok 2011 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 23.11.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby Oznámení
Katastrální úřad Domažlice 14.11.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Pronájem rybníka Oznámení
Obecní úřad Močerady 26.9.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení o zahájení řízení Oznámení
Městský úřad Horšovský Týn 27.7.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Informace k volbám do zastupitelstev obcí Oznámení
Městský úřad Staňkov 23.7.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument 1
pdf_ico.gif, 1 kB Dokument 2
Rozhodnutí č.j. OVÚP/8006/2010/Šp Oznámení
Městský úřad Horšovský Týn 17.7.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Výzva více zájemcům k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce. Název veřejné zakázky: Obecní úřad - víceúčelová obecní budova Močerady : stavební práce na zhotovení III. etapy výstavby Oznámení
Obecní úřad 30.6.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Oznámení o zahájení stavebního řízení Oznámení
Městský úřad Horšovský Týn 4.6.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku č.kat. 1549 v katastrálním území Osvračín po provedené KPÚ Osvračín. Oznámení
Obecní úřad Močerady 18.5.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
pdf_ico.gif, 1 kB Plánek
Závěrečný účet obce za rok 2009 Oznámení
Obecní úřad Močerady 30.4.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 Vyhláška
Finanční úřad Horšovský Týn 19.4.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Pronájem rybníka Oznámení
Obecní úřad Močerady 15.3.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Rozpočet obce Močerady na rok 2010 Rozpočet
Obecní úřad Močerady 16.12.2009 pdf_ico.gif, 1 kB Příjmy
pdf_ico.gif, 1 kB Výdaje
Výzva více zájemcům k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce. Název veřejné zakázky: Obecní úřad - víceúčelová obecní budova Močerady : stavební práce na zhotovení II. etapy výstavby Oznámení
Obecní úřad 30.6.2010 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Berounky a Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody Oznámení
Povodí Vltavy 1.7.2008 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE. Název veřejné zakázky: Obecní úřad - víceúčelová obecní budova Močerady : stavební práce na zhotovení hrubé stavby Oznámení
Obecní úřad 18.7.2008 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 Vyhláška
Finanční úřad 1.4.2008 pdf_ico.gif, 1 kB Dokument