Územní plán

pdf_ico.gif, 1 kB Záznam o účinnosti
pdf_ico.gif, 1 kB Textová část
pdf_ico.gif, 1 kB 01A - Výkres základního členění území
pdf_ico.gif, 1 kB 01B - Výkres základního členění území
pdf_ico.gif, 1 kB 02A1 - Hlavní výkres
pdf_ico.gif, 1 kB 02A2 - Hlavní výkres DETAIL
pdf_ico.gif, 1 kB 02B - Hlavní výkres
pdf_ico.gif, 1 kB 03A - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf_ico.gif, 1 kB 03B - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf_ico.gif, 1 kB 04A - Koordinační výkres
pdf_ico.gif, 1 kB 04B - Koordinační výkres
pdf_ico.gif, 1 kB 05A - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf_ico.gif, 1 kB 05B - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf_ico.gif, 1 kB 06 - Výkres širších vztahů