Červen 2019 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty bylo zveřejněno rpzpočtové opatření č. 2 a závěrečný účet obce za rok 2018.
Duben 2019 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty najdete nové informace pro volby do Evropského parlamentu.
Březen 2019 V sekcích Úřední deska -> Jednání zastupitelstva obce a Úřední deska -> Ostatní dokumenty byl vystaven zápis zasedání, rozpočtové opatření č. 1 a počty osob okrskové volební komise pro volby do EU.
Březen 2019 19.3.2019 proběhne zasedání zastupitelstva obce. Program najdete v sekci Úřední deska -> Jednání zastupitelstva obce.
Únor 2019 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme zveřejnili informace k návrhu územního plánu Močerady.
Prosinec 2018 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty byl zveřejněn Rozpočet obce na rok 2019
Prosinec 2018 18.12.2018 proběhne zasedání zastupitelstva obce. Program najdete v sekci Úřední deska -> Jednání zastupitelstva obce.
Prosinec 2018 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty byl zveřejněn Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Listopad 2018 20.11.2018 proběhne zasedání zastupitelstva obce. Program najdete v sekci Úřední deska -> Jednání zastupitelstva obce.
Listopad 2018 V sekci Úřední deska -> Jednání zastupitelstva obce byl zveřejněno usnesení z jednání zastupitelstva z 1.11.2018. V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty najdete rozpočtové opatření č. 2.
Říjen 2018 1.11.2018 proběhne první zasedání nového zastupitelstva obce. Program najdete v sekci Úřední deska -> Jednání zastupitelstva obce.
Červenec 2018 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty byly zveřejněny informace k volbám do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018.
Červen 2018 Pověřencem pro ochranu osobních údajů (Pověřencem GDPR) pro obec Močerady byl jmenován Ing. Milan Krabec, tel. +420 705 409 191, email milan.krabec@seznam.cz
Březen 2018 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme zveřejnili informace k návrhu územního plánu Močerady.
Březen 2018 Příští jednání zastupitelstva obce se koná 12.3.2018 v 19:00 v budově OÚ v Močeradech
Prosinec 2017 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme vystavili rozpočet obce na rok 2018.
Prosinec 2017 V sekci Úřední deska -> Jednání zastupitelstva obce byl zveřejněno usnesení z posledního zasedání zastupitelstva. V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsou vystavena rozpočtová opatření obce č. 3, 4 a 5
Prosinec 2017 Zastupitelstvo obce schválilo úpravu vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška je k nahládnutí v sekci Úřední deska -> Vyhlášky zatupitelstva obce
Prosinec 2017 Další jednání zastupitelstva proběhne 11.12.2017. Podrobnosti najdete v dokumentu program schůze.
Listopad 2017 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme vystavili Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Hlohová
Listopad 2017 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty najdete návrh rozpočtu na rok 2018
Srpen 2017 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme zveřejnili záměr pronájmu rybníka v Močeradech
Březen 2017 Dne 13.3.2017 proběhne zasedání zastupitelstva. Program najdete v Úřední deska -> Jednání zastupitelstva
Prosinec 2016 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty bylo zveřejněno Schválené zadání územního plánu Močerady
Prosinec 2016 Příští zasedání zastupitelstva obecního úřadu proběhne 12.12.2016 v budově obecního úřadu, program naleznete v Úřední deska -> Jednání zastupitelstva
Listopad 2016 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty byly vystaveny návrhy rozpočtu obce Močerady na rok 2017 a pozvánka na valnou hromadu Svazku Domažlicko
Listopad 2016 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty je vystavena Smlouva o poskytnutí dotace mezi Svazkem Domažlicko a Diecézní charitou Plzeň
Září 2016 Příští zasedání zastupitelstva obecního úřadu proběhne 19.9.2016 v budově obecního úřadu, program naleznete v Úřední deska -> Jednání zastupitelstva
Září 2016 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme zveřejnili záměr pronájmu rybníka v Močeradech
Srpen 2016 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme zveřejnili oznámení o projednávání územního plánu Močerady
Listopad 2014 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme zveřejnili záměr propachtovat obecní zemědělské pozemky pdf_ico.gif, 1 kB
Červenec 2013 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme zveřejnili záměr o pronájmu horního obecního rybníka pdf_ico.gif, 1 kB
Červenec 2012 V oddíle Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsou vystaveny dokumenty k připravovanému průtahu obce chodníkem
Leden 2011 V oddíle Úřední deska -> Ostatní dokumenty je vystaven platný rozpočet obce pro rok 2011
Listopad 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 najdete v oddíle Úřední deska -> Ostatní dokumenty
Listopad 2010 V sekci Obrázky přibyly obrázky ze stavby nové budovy obecního úřadu
Červenec 2010 Zveřejňujeme informace k volbám do obecních zastupitelstev. Informace najdete v sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty
Červenec 2010 Příští zasedání zastupitelstva obecního úřadu proběhne 19.7.2010 19:30 v budově obecního úřadu, program naleznete v Úřední deska -> Jednání zastupitelstva
Červen 2010 Byla vystavena Výzva k podání nabídek na stavební práce. Název zakázky zní "Obecní úřad - víceúčelová obecní budova Močerady : stavební práce na zhotovení III. etapy výstavby" Dokument naleznete v sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty nebo přímo pod tímto odkazem: pdf_ico.gif, 1 kB Výzva
Květen 2010 Příští zasedání zastupitelstva obecního úřadu proběhne 3.6.2010 19:30 v budově obecního úřadu, program naleznete v Úřední deska -> Jednání zastupitelstva
Květen 2010 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty byl 18.5.2010 vystaven Záměr o pronájem zemědělského pozemku č.kat. 1549 pdf_ico.gif, 1 kB
Duben 2010 Byl vystaven Závěrečný účet obce za rok 2009 pdf_ico.gif, 1 kB
Duben 2010 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty je vystavena vyhláška Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 pdf_ico.gif, 1 kB
Březen 2010 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty jsme zveřejnili záměr o pronájmu horního obecního rybníka pdf_ico.gif, 1 kB
Únor 2010 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty je vystaven schválený rozpočet obce pro rok 2010
2010 - 2011 Připravuje se rekonstrukce cest na katastru obce.
Únor 2010 V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty přibyl dokument "Oznámení termínu veřejného projednání a vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí Územního plánu obce Osvračín"pdf_ico.gif, 1 kB
Leden 2010 V obci je k prodeji udržovaná parcela za výhodnou cenu. Výměra asi 2000 m2. Inženýrské sítě v dosahu do 10m od hranice pozemku.
Srpen 2008 V obci Nové Dvory byla opravena kaplička
Prosinec 2009 Přejeme vám hodně úspěchů a zdraví v roce 2010!
Prosinec 2009 Byla dokončena druhá etapa výstavby obecního úřadu.
Srpen 2008 Začaly stavební práce na nové budově obecního úřadu.
  V sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty zveřejňujeme Výzvu k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody.
  Zastuputelstvo obce schválilo vyhlášky, které se týkají činností spojených se skladováním a vývozem odpadů a s chovem domácího zvířectva. Vyhlášky jsou k nahládnutí v sekci Úřední deska -> Vyhlášky zatupitelstva obce
Červenec 2008 Vystavili jsme Výzvu k podání nabídek na stavební práce. Název zakázky zní "Obecní úřad - víceúčelová obecní budova Močerady : stavební práce na zhotovení hrubé stavby" Dokument naleznete v sekci Úřední deska -> Ostatní dokumenty nebo přímo pod tímto odkazem: pdf_ico.gif, 1 kB Výzva
Prosinec 2007 Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2008
Prosinec 2007 Byla dokončena komplexní pozemková úprava katastru obce Močerady
Listopad 2007 Proběhla úprava zeleně v Nových dvorech
Listopad 2007 V centru obce je na výhodném místě k prodeji parcela, bližší informace na telefonu +420 728470743
Květen 2007 Obec svépomocí postavila novou autobusovou zastávku