Vyhlášky

Číslo Název Dokumenty
1/2017 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
1/2015 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území obce Močerady pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
  Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
1/2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
  Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
1/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zrušeno vyhláškou 1/2017 pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
  Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 - vyhláška Finančního úřadu v Horšovském Týně pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
6/2008 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
5/2008 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
4/2008 Obecně závazná vyhláška o pohybu zvířectva na veřejném prostranství a veřejných komunikacích v obci Močerady pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
3/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území obce Močerady. Zrušeno vyhláškou 1/2015 pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
2/2008 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. Zrušeno vyhláškou 6/2008 pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
1/2008 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů. Zrušeno vyhláškou 5/2008 pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška