Vyhlášky

Číslo Název Dokumenty
1/2019 Obecně závazná vyhláška obce Močerady, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území obce Močerady pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
2/2019 Obecně závazná vyhláška obce Močerady o pohybu psů a zvířectva na veřejném prostranství pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
3/2019 Obecně závazná vyhláška obce Močerady o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
4/2019 Obecně závazná vyhláška obce Močerady o místním poplatku ze psů pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška
5/2019 Obecně závazná vyhláška obce Močerady o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pdf_ico.gif, 1 kB Vyhláška