Cesta Nové Dvory - Koloveč
V roce 2021 byla postavena firmou Silnice Klatovy a.s. nová asfaltová cesta v k.ú. Nové Dvory u Močerad. Trasa od Nových Dvorů v našem správním území je v délce 400 m k lesíku směrem ke Kolovči. V katastrálním území Koloveč cesta pokračuje přes lesík a kolem vrchu Kozlík do Kolovče. Asfaltová cesta s doprovodnou zelení a výsadbou alejí stromů byla realizována Státním pozemkovým úřadem ve spolupráci s Městysem Koloveč a Obcí Močerady. Od prosince 2021 tak došlo k faktickému propojení asfaltovou pozemní komunikací sídla Nové Dvory s Městysem Koloveč. Do roku 2021 asfaltová cesta z Močerad do Nových Dvorů končila v Nových Dvorech.
IMG_1427-u
IMG_1424-u
IMG_1508-u
IMG_1509-u
IMG_1422-u
IMG_1431-u
IMG_1433-u